حلقه

از خراشیدن تو .... مجروح می شوم.

اما انگار......... این........... همان راهی ست که به حلقه و تکرار میرسد...

از هوش میروم...

             از هوش میـــــ......

/ 1 نظر / 33 بازدید
شاپرک

... .